Překlady této stránky:

Algebra a logika (BI-ALO 2018)

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-ALO/ !

literatura

Výchozím textem jsou vybrané kapitoly z Úvodu do matematické logiky a původní články na jednotlivá témata.

deníček

 • př 22.02. Predikátová logika revisited: syntax a sémantika.
 • př 01.03. Korektnost a úplnost predkátové logiky (Gödelova věta).
 • př 08.03. Konzervativní rozšíření, Henkinovské zúplnění. Kompaktnost.
 • cv 08.03. (S) důsledky kompaktnosti v algebře (charakteristika těles, torzní grupy).
 • př 15.03. Prenexní tvar formulí. Skolemovské funkce.
 • cv 15.03. (L) predikátová dokazatelnost. důsledky kompaktnosti v algebře.
 • př 22.03. Rezoluční metoda: Skolemizace, saturace, unifikace.
 • cv 22.03. (S) prenex, skolemizace, unifikace, rezoluce
 • př 29.03. Rezoluce v predikátové logice.
 • cv 29.03. (L) prenex, skolemizace, unifikace, rezoluce
 • př 05.04. Základy axiomatické teorie množin; relace a funkce.
 • cv 05.04. (S) vlastnosti relací, funkcí, ekvivalencí
 • př 12.04. Uspořádání, dobrá uspořádání, ordinální čísla.
 • cv 12.04. (L) vlastnosti relací, funkcí, ekvivalencí
 • př 19.04. Ordinály jako typy dobrých uspořádání. Přirozená čísla. Indukce a rekurze.
 • cv 19.04. (S) Konstrukce celých a racionálních čísel
 • př 26.04. Axiom výběru, principy maximality.
 • cv 19.04. (L) Konstrukce celých a racionálních čísel
 • př 03.05. Mohutnosti, kardinální čísla.
 • cv 03.05. (S) mohutnosti
 • př 10.05. (odpadá, rozvrhově liché úterý)
 • př 17.05. Základy kardinální aritmetiky.
 • cv 17.05. (L) mohutnosti
 
/mnt/www/courses/BI-ALO/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 15:13 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki