Překlady této stránky:

View page as slide show

EDUX, PřiŘíz a další

Tomáš Kadlec

Praha, 28. 5. 2014

Program představení vybraných projektů FIT

 • EDUX - systém pro podporu procesu výuky
  • pohledy studenta, garanta, cvičícího
 • PŘIjímací ŘÍZení - systém pro podporu přijímacího řízení
  • motivace
  • pohled uchazeče
  • pohled referentky
  • pohled vedení fakulty

EDUX - pro studenty

 • jednotný systém s předdefinovanou strukturou pro publikaci studijních materiálů, prostor pro:
  • popis předmětu (anotace, vazby na ostatní předměty, …)
  • materiály k přednáškám, cvičením, …
  • pravidla hodnocení v předmětu
  • průběžná klasifikace studenta (docházka, body za domácí úlohy, aktivita, …)
 • možnost sledování změn v předmětech pomocí RSS
 • jedno uživ. rozhraní pro všechny předměty, usnadnění práce
 • vazba na KOS (resp. KOSapi) a infrastrukturu fakulty

EDUX - pro tvůrce materiálů I

jednotný systém pro kooperativní vytváření a publikaci studijních materiálů

 • možnost přípravy materiálů „pouze s webovým prohlížečem“
 • jednotná struktura
 • jednoduchá syntaxe pro psaní materiálů (podpora zvýrazňování fragmentů programů,…)
 • možnost definice sledovaných částí hodnocení (docházka, aktivita, …)
 • oddělený prostor pro vyučující

EDUX - pro tvůrce materiálů II

 • vše na serveru, archivované, zálohované, včetně možností porovnání verzí, návratu ke starším verzím
 • různé varianty použití
  • publikace PDF vs. studijní texty doplněné multimédii
 • vazba na KOS (resp. KOSapi) a infrastrukturu fakulty

EDUX - pro cvičící

 • program cvičení
 • docházka a další hodnocení studentů
 • prostor pro rady a návody od přednášejícího

EDUX - další

 • Zveřejňování studijních informací bez členění do předmětů
  • SZZ
  • tematické okruhy (po předmětech, automaticky zařazeno do SP)
  • Zeptejte se děkana
 • Podpora týmových projektů
  • studentské týmy
  • společné řešení úloh
 • webDAV přístup (jako disk v počítači)
 • řada dalších - prezentace S5, LaTeX, applety, …

EDUX - napojení na IS

 • Import dat z KOSu
  • garanti, přednášející, cvičící a jejich přiřazení k předmětům
  • studenti do paralelek
  • RSS, moje předměty, …
 • API pro čtení i zápis z a do EDUXu
 • export výsledků do KOSu????

EDUX - další rozvoj

 • podpora Shibboleth (FITid/FELid/CVUTid)
 • nová verze klasifikace
 • streamování záznamů přednášek a dalších A/V záznamů (opouští se)
 • doplnění API (zejména pro klasifikaci)

EDUX - ukázka

Přijímací řízení - proč další aplikace?

KOS je evidenční systém - nepodporuje procesy

 • Navazuje na prihlaska.cvut.cz (KOS) - rozpracovává proces přijímacího řízení pro daný studijní program.
 • Usnadňuje komunikaci uchazeče s fakultou.
 • Podporuje referentky studijního oddělení.
 • Poskytuje průběžné informace o průběhu řízení vedení fakulty.

Přijímací řízení - vlastnosti

 • Usnadňuje komunikaci s uchazeči
  • průběžná informace o stavu řízení
  • volba termínu přijímací zkoušky a zápisu
  • omluvy z termínů
  • on-line přístup k dokumentům (pozvánka, oznámení, rozhodnutí)
 • Zavádí identifikaci uchazečů pomocí čárových kódů
  • urychluje hromadné odbavení uchazečů
  • umožňuje anonymizovat průběh přijímací zkoušky

Přijímací řízení - vlastnosti

 • Podporuje práci referentek
  • kompletní přehled údajů přihlášky
  • elektronické vyřízení omluv a odvolání
  • příprava všech dokumentů vč. evidence dle Spisového a skartačního řádu ČVUT
   • vč. podpory pro hromadný tisk a odeslání (Česká pošta)
  • hromadné odbavení uchazečů na termínech pomocí terminálů se čtečkami čárových kódů
 • Usnadňuje - využitím čárových kódů -
  • kontrolu uchazečů při přijímací zkoušce (rozsazení, kontrola totožnosti přímo v posluchárně)
  • zadávání výsledků přijímací zkoušky

Přijímací řízení - vlastnosti

 • Umožňuje vedení fakulty přijímat rozhodnutí
  • aktuální počty přihlášek v různých stavech
  • možnost predikce na základě zájmu (např. počet přihlášených na zápis)

Přijímací řízení - ukázka

 • uchazeč
 • referentka
  • hromadné odbavení
 • dokumenty

Přijímací řízení - problémy

 • Vyřešeno (oproti 2012)
  • import z KOSu (SQL přístup)
  • import výsledků zpět do KOSu (referentka interaktivně - CSV)
 • Automatické zpracování testů
 • Propojení na instanci Moodle ČVUT
 • Využitelnost pro ostatní součásti
  • nutná technická podpora
  • úpravy procesu
 
/mnt/www/edux/data/pages/prezentace/2014-06-04.txt · Poslední úprava: 2014/06/04 14:13 autor: kadleto2
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki