Překlady této stránky:

View page as slide show

PřiŘíz

Miroslav Balík, Tomáš Kadlec

Praha, 22. 11. 2012

Přijímací řízení - proč další aplikace?

KOS je evidenční systém - nepodporuje procesy

 • Navazuje na prihlaska.cvut.cz (KOS) - rozpracovává proces přijímacího řízení pro daný studijní program.
 • Implementuje procesy dle podmínek a směrnic jednotlivých studijních programů (příp. oborů).
 • Usnadňuje komunikaci uchazeče s fakultou.
 • Podporuje referentky studijního oddělení.
 • Poskytuje průběžné informace o průběhu řízení vedení fakulty.
 • Aplikace je vytvořena na míru fakulty.

Přijímací řízení - identifikace přihlášky

Identifikace přihlášky je klíčová vlastnost aplikace.

Aplikace zavádí identifikaci přihlášky pomocí 1D a 2D kódů.

Dále umožňuje běžné způsoby identifikace:

 • kód a číslo přihlášky, rodné číslo (nejvýše 1 výsledek),
 • příjmení, jméno, … (často více než jeden výsledek).

Přijímací řízení - vlastnosti

 • Usnadňuje komunikaci s uchazeči
  • průběžná informace o stavu řízení
  • volba termínu přijímací zkoušky a zápisu
  • omluvy z termínů
  • on-line přístup k dokumentům (pozvánka, oznámení, rozhodnutí)
 • Zavádí identifikaci uchazečů pomocí čárových kódů
  • urychluje hromadné odbavení uchazečů
  • umožňuje anonymizovat průběh přijímací zkoušky

Přijímací řízení - vlastnosti

 • Podporuje práci referentek
  • kompletní přehled údajů přihlášky
  • elektronické vyřízení omluv a odvolání
  • příprava všech dokumentů vč. evidence dle Spisového a skartačního řádu ČVUT
   • vč. podpory pro hromadný tisk a odeslání (Česká pošta)
  • hromadné odbavení uchazečů na termínech pomocí terminálů se čtečkami čárových kódů
 • Usnadňuje - využitím čárových kódů -
  • kontrolu uchazečů při přijímací zkoušce (rozsazení, kontrola totožnosti přímo v posluchárně)
  • zadávání výsledků přijímací zkoušky

Přijímací řízení - vlastnosti

 • Umožňuje vedení fakulty přijímat rozhodnutí
  • aktuální počty přihlášek v různých stavech
  • možnost predikce na základě zájmu (např. počet přihlášených na zápis)

Přijímací řízení - ukázka

 • uchazeč
 • referentka
  • hromadné odbavení
 • dokumenty

Přijímací řízení - Problémy

 • Datové exporty z KOSu
  • neobsahují číselníky pro adresy - komplikovaný/nemožný zpětný import změn adres
  • některé hodnoty je nutné dopočítávat (např. obec trvalého bydliště u cizinců)
 • Import dat zpět do KOSu
  • řeší ručně VIC

Řešení - aplikační přístup do KOSu

 • pro čtení (nutné)
  • zamezení vzniku některých chyb při práci z daty v obou směrech
 • pro zápis (volitelně, bylo by dobré)
  • sníží nároky na lidské zdroje jak na VIC tak na fakultách
  • možno do KOSu ukládat informace průběžně a ne jen jednorázově
   • sledování průběhu vedením ČVUT v podstatě on-line

PřiŘíz - další vývoj

 • API PriRiz KOS a zpět
 • PriRiz API pro BI

Děkujeme za pozornost.

 
/mnt/www/edux/data/pages/prezentace/2012-11-22.txt · Poslední úprava: 2012/11/22 09:49 autor: balikm
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki