Překlady této stránky:

View page as slide show

Přehled možností systému EDUX

edux.fit.cvut.cz

Osnova

 1. Účel a strukruta (části) systému, automatické řízení přístupu
 2. Příprava materiálů v systému
 3. Publikace materiálů
 4. Klasifikace studentu, vazba na KOS
 5. Prostor pro ucitele a studenty, diskuze
 6. Návrhy na rozšíření
 7. Dokumentace, kam dál

Účel a strukruta systému, automatické řízení přístupu

 • Struktura předmětu je pouze doporučená (výchozí)
 • Každý garant/autor předmětu si může zvolit vlastní uspořádání
 • Části předmětu
  • Anotace
   • výhledově automatické plnění - KOS, akreditační materiály, aktuality, seznam literatury, …
  • Hodnocení
   • způsob hodnocení, požadavky pro ukončení předmětu, …
  • Harmonogram
   • kalendář výuky, seznam přednášených a cvičených témat, termíny pro odevzdání úkolů, …
  • Prednášky
   • materiály k přednáškám, jednotlivá témata, ve výchozím členění rozdělena po týdnech, je možné taky dělit po tématech či jinak

Účel a strukruta systému, automatické řízení přístupu II

 • Části předmětu …pokračování
  • Prosemináře (KOS nepodporuje prosemináře! EDUX ano)
   • materiály k proseminářům
  • Cvičení
   • materiály ke cvičením
  • Laboratorní cvičení
   • materiály k laboratorním cvičením
  • Soustředění (kombinované studium)
   • materiály k pro studenty kombinovaného studia, informace o cvičeních/soustředěních, specifických úkolech, …
  • Učitelé
   • seznam vyučujících, odkazy na jejich vlastní prostor s materiály, …
  • Kabinet
   • sdílené informace mezi vyučujícími (bez přístupu studentů)

Příprava materiálů v systému

 • Aplikace EDUX umožňuje celou škálu způsobů použití
 • Konkrétní využití nabízených možností záleží na garantovi/autorovi/učiteli předmětu
 • Hodnocení studentů v EDUXu lze použít nezávisle na tom, zda jsou v EDUXu uložené i materiály

Úroveň použití aplikace EDUX

 1. Minimalistická varianta
  • tvorba materiálů mimo systém ⇒ výstupem jsou především PDF soubory
  • zpřístupnění PDF (a jiných) souborů v osnově předmětu
 2. Střední varianta
  • tvorba některých částí materiálů mimo systém (slidy), jiných uvnitř systému (texty)
  • osnovy přednášek/cvičení, zadání semestrálních aj. úkolů, podmínky absolvování předmětu, …
 3. Maximalistická varianta
  • kompletní tvorba materiálů v systému
  • tvorba slidů (příklad: prezentace EDUXu - klikněte na ikonku plátna)
  • lze doplnit o další související materiály ke stažení

Způsoby vkládání materiálů

 • on-line práce prostřednictvím webového prohlížeče a vestavěného editoru
 • on-line práce prostřednictvím webového prohlížeče a externího editoru
  • např. pomocí rozšíření It's All Text pro prohlížeč Mozilla Firefox
 • off-line práce pomocí textového editoru, nahrávání polo/hotových (např. PDF) materiálů do EDUXu přes webové rozhraní

Publikace materiálů

 • Pro publikaci materiálů k předmětu je možné použít šablonu předmětu
  • rozdělenou na přednášky, prosemináře, cvičení, laboratoře
  • členěnou po výukových týdnech
 • Je možné vytvořit vlastní strukturu předmětu podle specifických potřeb
 • Vkládání obrázků a souborů (minimalistická varianta)
  • jednotlivé vkládání
  • hromadné vkládání

Klasifikace studentů

 • K předmětu je možné přiřadit kritéria hodnocení
 • Z těchto kritérií obvykle vychází bodování a klasifikace
 • Pohled studenta - student vidí pouze své výsledky
 • Pohled učitele - učitel vidí seznamy studentů podle typu/struktury výuky
  • Přednáška (celé paralelka - zkouška, závěrečné hodnocení, …)
  • Proseminář (skupina - docházka, aktivita, …)
  • Cvičení (skupina - docházka, aktivita, testy, semestrální práce, …)
  • Laboratorní cvičení (skupina - docházka, příprava, aktivita, hodnocení, …)
  • libovolné další části

Klasifikace studentů, vazba na KOS

 • Strukturu hodnocení definuje garant nebo přednášející
 • Strukturu hodnocení je možné si nechat předgenerovat nebo upravit
 • Ve struktuře hodnocení je možné vytvářet vazby, podmínky, atd.
 • Rozřazení studentů do paralelek a skupin je na základě rozvrhu v KOSu (denně)
 • I přes informace z KOSu je možné studenty přesouvat mezi skupinami

Prostor pro ucitele a studenty, diskuze

 • Stránky učitele - přístupné studentům
  • Prostor pro příklady, informace, materiály ke stažení, …
 • Kabinet - nepřístupný studentům
  • Přípravy materiálů, tvorba testů, pokyny pro učitele, výměna informací, diskuze mezi učiteli, …
 • Prostor pro studenta - editovatelný studentem
  • Řešení semestrální práce, konzultace s učitelem, odevzdávání prací, …
 • Diskuze
  • Ke každé stránce je možné jednoduše připojit diskuzní panel

Návrhy na rozšíření

 • Na čem se pracuje:
  • Klasifikace - zkouškové termíny a jednorázové akce (září 2010)
  • Harmonogram semestru (červenec 2010)
  • Zpřístupňování materiálů v daném čase (začátek ZS 2010/11)
  • Delegování správy učitelů a studentů předmětu na garanta/přednášejícího (začátek ZS 2010/11)
  • Zpřístupnění videonahrávek přednášek - stažení, streamování (2011)
  • Zadávání úkolů, semestrálních prací atd. (2011)
 • Máte nápad, co by systém mohl umět?

Dokumentace, kam dál

Diskuze

 
/mnt/www/edux/data/pages/prezentace/2010-01-19.txt · Poslední úprava: 2010/06/24 14:52 autor: kadleto2
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki