Překlady této stránky:

View page as slide show

Předvedení systému EDUX

edux.fit.cvut.cz

Účel systému

 1. fáze přípravy materiálů
  • tvorba studijních materiálů
  • publikace studijních materiálů
   • nastavení ACL
 2. fáze použití materiálů
  • import studentů z KOSu, tvorba skupin pro ACL
  • harmonogram studia (semestru)
  • klasifikace
  • rozhraní pro další systémy

Struktura systému EDUX

 • Vstupní bod - reverzní proxy server (RPX)
 • Výkonné uzly (node)
  • Vzájěmně zastupitelné
  • Zvětšují výkon a dostupnost systému
 • Společná datová základna - síťové úložiště (NAS)

Datové i aplikační oddělení jednotlivých předmětů

Úrovně použití systému EDUX

 1. minimalistická varianta
  • tvorba materiálů mimo systém ⇒ výstupem jsou především PDF soubory
  • zpřístupnění PDF (a jiných) souborů v osnově předmětu
 2. střední varianta
  • tvorba některých částí materiálů mimo systém (slidy), jiných uvnitř systému (texty)
  • osnovy přednášek/cvičení, zadání semestrálních aj. úkolů, podmínky absolvování předmětu, …
 3. maximalistická varianta
  • kompletní tvorba materiálů v systému
  • tvorba slidů (příkladem může být tato prezentace)
  • lze doplnit o další související materiály ke stažení

Způsoby použití systému EDUX

 • on-line práce prostřednictvím webového prohlížeče a vestavěného editoru
 • on-line práce prostřednictvím webového prohlížeče a externího editoru
 • off-line práce pomocí textového editoru, nahrávání polo/hotových materiálů do EDUXu
 • vlastní lokální instalace dokuwiki, nahrání hotových materiálů do EDUXu

Publikace studijních materiálů

 • Struktura materiálů
  • přednášky/cvičení/…
  • dělení podle témat (i když lze členit podle přednášek/týdnů)
  • provázání s harmonogramem studia (semestru)
  • vlastní prostor pro materiály studentů
 • Zveřejnění materiálů
  • nastavení skupin a oprávnění (ACL)
  • celkové / postupné zpřístupňování materiálů
  • nezveřejnění některých materiálů
   • organizační informace pro učitele
   • řešení úkolů a příkladů

Uživatelské role a přístupová práva

 • Role garant a autor se nastavuje podle DPP/DPČ
 • Ostatní role se přiřazují na základě rz.xml (rozvrhu)
 • Role jsou platné po dobu aktuálního semestru, ale ukládají se i pro předešlé semestry (exstudent)
 • Pro zjednodušení existují navíc automatické role teacher a all

Vzhledem k nerozlišitelnosti cvičení a proseminářů v rozvrhu je pro cvičícího i proseminujícího zavedena stejná role cvičící.

Systém hodnocení studentů

 • tvorba struktury hodnocení
 • automatizace vyhodnocení
 • oddělení hodnocení cvičení/proseminářů/úkolů/semestrálních prací/zkoušky/…
 • jednotné rozhraní pro použití dalších systémů
 • škálovatelnost
 • ukázka definice a použití

Ukázka Java kódu

class MojeTrida {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println('...');
 }
}
 
/mnt/www/edux/data/pages/prezentace/2009-06-25.txt · Poslední úprava: 2009/09/15 09:08 autor: barinkl
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki