Překlady této stránky:

PI-NSV - Neuronové sítě a výpočetní inteligence

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/PI-NSV/ !

Oficiální stránka předmětu

Aktuality

PI-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence

Téma Obsah
1 Teoretické otázky neuronových sítí
2 Neuronové sítě pro klasifikaci a aproximaci.
3 Metody učení (s učitelem a bez učitele), pokročilé gradientní metody a evoluční učící algoritmy.
4 Vývoj topologie neuronové sítě evolučními technikami, genetické programování.
5 Sítě s komplexními vahami.
6 Pulsní neuronové sítě.
7 Samoorganizace pro analýzu a dobývání znalostí z dat.
8 Analýza dat s chaotickou složkou.
9 Induktivní metody modelování, automatická konstrukce modelu metodami výpočetní inteligence.
10 Přírodou inspirované optimalizační techniky.
11 Akcelerace výpočtů v oblasti neuronových sítí.

Odborná literatura

[1] Jiří Šíma, Roman Neruda: Teoretické otázky neuronových sítí. Matfyzpress. Vydavatelství matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 1996. ISBN 80-85863-18-9.

[2] Simon Haykin: Neural Networks and Learning Machines. Third Edition. Prentice Hall. 2009. ISBN 978-0-13-147139-9.

[3] Andries P. Engelbercht: Computational Intelligence. John Wiley & Sons Ltd. 2nd edition. England. 2008. ISBN 978-0-470-03561-0.

[4] Sundararajan, N., Saratchandran, P.: Parallel Architectures for Artificial Neural Networks. IEEE Computer Society Press, 1998. ISBN 0-8186-8399-6

Přístup k materiálům

Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!

 
/mnt/www/courses/PI-NSV/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki