Překlady této stránky:

MI-ZRS - Základy řízení systémů

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-ZRS/ !

Oficiální stránka předmětu

Přednášky a cvičení

MI-ZRS - Základy řízení systémů

Oficiální stránka předmětu

Přednášky a cvičení

týden Přednáška Cvičení
1 Přednáška 1 - Úvod do předmětu
kapitola1_uvod_poznamky_loga.pdf
prezentace_prednaska1_uvod.pdf
Cvičení 1
Podmínky zápočtu
Zkouška, hodnocení
Doporučená literatura
1_cviceni_organizace_semestru.pdf
2 Přednáška 2 - Vnější popis spojitých lineárních dynamických systémů I.část
prezentace_2_vnejsi_popis_1.pdf
kapitola-2-vnejsi_popis_systemu.pdf
Cvičení 2
laplaceova_transformace_s_logy.pdf
3 Přednáška 3 - Vnější popis spojitých lineárních dynamických systémů II.část
{{:prezentace3.pdf|}}
prezentace_2_vnejsi_popis_1.pdf
DOKONČENÍ LÁTKY Z 2. TÝDNE, NAVAZUJE LÁTKA Z 3. TÝDNE
kapitola-2-vnejsi_popis_systemu.pdf}
Cvičení 3
Přechodové charakteristiky- příklady
Frekvenční charakteristiky v komplexních, polárních a logaritmických souřadnicích - Příklady
minimální, neminimální fáze-Příklady
4 Přednáška 4 - Vazby mezi systémy
prezentace4_slogem.ppt
poznamky_k_prednasce_4_final.pdf
Cvičení 4
Řešení přenosu složitých systémů - Příklady
Frekvenční charakteristiky v komplexních, polárních a logaritmických souřadnicích - Příklady
5 Přednáška 5 - Regulační obvod
prezentace5.pdf
prednaska5pdf.pdf
Cvičení 5
test
obdoba příkladů ze cvičení 2-4
základní otázky z teorie
6 Přednáška 6 stabilita systémů
prednaska6_stabilita_prezentace.pdf \\prednaska6_stabilita_poznamky.pdf
Cvičení 6
Vyšetřování stability regulačního obvodu
7 Přednáška 7 Některé aspekty praktických realizací PID regulátorů
prezoska-prakticke_aspekty.pdf \\poznamky_k_prednasce_7.pdf \\ziegler-nichols-edux.pdf
Cvičení 7
Metoda Ziegler - Nicholse v příkladech
8 Přednáška 8 Nespojité regulátory
prezentace8.pdf \\poznamky_k_prednasce_8.pdf
Cvičení 8
Ukázky realizací nespojitých regulátorů
9 Přednáška 9 Číslicový regulační obvod
prezentace9.pdf \\poznamky9_cislicove_regulatory.pdf
Cvičení 9
z-tansformace
Ukázky realizací číslicových regulačních obvodů
10 Přednáška 10 Fuzzy logické řízení-I.část
prezentace10_fuzzy_rizeni.pdf
poznamky_k_prednasce_10_fuzzy.pdf
Cvičení 10
Fuzzy množiny, operace na fuzzy množinách
11 Přednáška 11 Fuzzy logické řízení_II. část
prezentace10_fuzzy_rizeni.pdf
poznamky_k_prednasce_10_fuzzy.pdf
Cvičení 11
Fuzzy logické řízení v příkladech
12 Přednáška 12 Fuzzy regulační obvod, fuzzy regulátor-I.část
11_fuzzy_regulatory_prezentace.pdf
poznamky_k_prednasce_11_fuzzyreg.pdf
Cvičení 12
Typy fuzzy regulačních obvodů-příklady
Báze pravidel, báze dat, tvorba
13 Přednáška 13 Fuzzy regulační obvod, fuzzy regulátor-II.část
11_fuzzy_regulatory_prezentace.pdf
poznamky_k_prednasce_11_fuzzyreg.pdf
Cvičení 13
Zápočet
 
/mnt/www/courses/MI-ZRS/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 15:13 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki