Překlady této stránky:

Přednášky

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-MTI/ !

Přednášky jsou nové a moderní. Materiály (slides) jsou hlavně, abych věděl já (Dr. Fly), co a v jakém pořadí mám učit, abych nezapomněl něco. Slidy potřebují hluboké vysvětlení, kterou dělám u tabule. Nemůžete se naučit dobře jenom podle slidů.

Můžu dodat ještě bibliografii skoro 15000 stránek ke čtení. Potřebujete kolem 15 let abyste četli a rozuměli všechno. Moje přednášky jsou digest digestu digestu digestu této bibliografie.

http://www.moucha.org/mimti-2015/lectures/

http://www.moucha.org/mimti-2015/sources/

Důležité: Můžete audio a video nahrávat cokoli kromě zkoušek.

Můžete vidět co se u toto předmětu stálo i v historii. Stačí jen měnit číslo roku od 2015 na 2014, 2013, atd.

Obsah předmětu je: 1. SONA (Service Oriented Network Arhitecture) model 2. VOIP (Voice Over IP) systémy a spolupráce se staršími analogovými a digitálními systémy 3. Zabezpečování lokální infrastruktury 4. QoS (kvalita služeb) 5. Systémy typu non-broadcast (NBMA) 6. MPLS systémy (Multiprotocol Label Switching) 7. VPN (virtuální privatní sítě) 8. Opticé sítě (SDH, PDH, SONET, DWDM) 9. BGP (Border Gateway Protocol) a jeho aplikace 10. SDN (softwarově definováné sítě) 11. Různé metody pro směrování ve velkých sítích 12. Integrování s bezdrátovými sítěmi

Lectures

The lectures are new and contain state of the art technologies and concepts. The slides are mainly for me (Dr. Fly) to know what to teach, in order not to forget anything. The slides require deep explanations which I do usually at the blackboard. It is not enough to read and remember the slides in order to pass.

I can give you around 15000 pages of extra documentation to read. It will take you around 15 years to read and understand those books. My lectures are just a digest of a digest of a digest of a digest of those books.

http://www.moucha.org/mimti-2015/lectures/

http://www.moucha.org/mimti-2015/sources/

Important: you can audio and video record anything except the exams.

You can also see what happened in the history of the subject by replacing the year number (2015) with 2014, 2013, …

The content of the subject is: 1. SONA (Service Oriented Network Arhitecture) model 2. VOIP (Voice Over IP) systems and integration with older analog and digital systems 3. Securing the local segment 4. QoS (quality of services) 5. NBMA (Non Broadcast Multiple Access) 6. MPLS systems (Multi-Protocol Label Switching) 7. VPN (Virtual Private Networks) 8. Optical networks (SDH, PDH, SONET, DWDM) 9. BGP (Border Gateway Protocol) and applications 10. SDN (Software Defined Networks) 11. Different advanced routing techniques suitable for really big networks and providers 12. Wireless networks integration

Aktuality

 
/mnt/www/courses/MI-MTI/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki