Překlady této stránky:

MI-MPC - Moderní programování v C++

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-MPC/ !

Oficiální stránka předmětu

Anotace

Studenti se naučí využívat moderní rysy současných verzí jazyka C++ pro tvorbu softwaru. Důraz je kladen především na efektivitu, a to jak v podobě tvorby udržovatelných a přenositelných zdrojových kódů, tak v podobě korektních programů s nízkými nároky na paměť a procesorový čas.

Charakteristika

Předmět MI-MPC je určen pro studenty, kteří mají vážný zájem o programování v současných verzích jazyka C++. Tématicky navazuje na BI-PA1 a BI-PA2 a u studentů se předpokládá dobrou znalost látky těchto předmětů, bez které není možné pochopit pokročilé moderní rysy C++. Může být tudíž vhodné projít si slajdy přednášek těchto předmětů a připomenout si jejich učivo, a to již před první přednáškou z MI-MPC.

Studijní materiály

Jako základní učební materiály mohou sloužit slajdy z přednášek, které budou postupně doplňovány a upravovány v průběhu semestru. Další vhodné materiály tvoří především referenční příručky jazyka C++, např. http://en.cppreference.com/w/cpp nebo http://www.cplusplus.com/reference/ (tyto dvě referenční příručky jsou informačně víceméně totožné). Celistvým, ale obtížněji čitelnějším zdrojem je samotný Standard jazyka C++. Jeho finální verze jsou placené, ale přístup k „draftovým“ verzím lze získat zdarma např. přes stránku https://isocpp.org/std/the-standard. Neocenitelným zdrojem informací pro řešení různých konkrétních situací je rovněž diskuzní fórum https://stackoverflow.com/. Pro využití zmíněných online zdrojů je zapotřebí základní znalost angličtiny na úrovni pochopení psaného odborného textu. Pro zájemce dále doporučujeme přednášky z konferencí CppCon: https://www.youtube.com/user/CppCon/videos.

Aktuality

  • 5.12.2017: Přidán popis formy zkoušky.
 
/mnt/www/courses/MI-MPC/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:23 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki