Překlady této stránky:

MI-IVS - Inteligentní vestavné systémy

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-IVS/ !

Oficiální stránka předmětu

Technické vybavení pro tento předmět bylo finančně podpořeno z Fondu rozvoje vysokých škol (projekt FRVŠ 554/2013).

Anotace předmětu

Předmět Inteligentní vestavné systémy pro magisterské studium reflektuje současné trendy vývoje a aplikace složitých vestavných systémů s prvky umělé inteligence. Je pokročilou verzí stejnojmenného předmětu pro bakalářskou etapu. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderním robotem humanoidního typu a naučit je vyvíjet pro něj pokročilejší aplikace. V přednáškách se studenti seznámí s principy ovládání a navigace robota, aplikačními rozhraními a nástroji pro vývoj aplikací v programovacích jazycích. Hlavní důraz je kladen na cvičení, kde studenti budou po dobu semestru vyvíjet vlastní pokročilejší aplikace, ve kterých mohou kombinovat znalosti získané v jiných předmětech například přírodou inspirované algoritmy, algoritmy data miningu, rozpoznávání obrazu a webových technologií.

Přístup k materiálům

  • Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!
 
/mnt/www/courses/MI-IVS/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 15:13 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki