Překlady této stránky:

Externí odkaz

BI-ZRS - Základy řízení systémů

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-ZRS/ !

Oficiální stránka předmětu

Přednášky a cvičení

týden Přednáška Cvičení
1 Přednáška 1 - Úvod do předmětu
prezentace_prednaska1_uvod_bi_zrs_2017.pdf

Cvičení 1
Podmínky zápočtu
Zkouška, hodnocení
Doporučená literatura
organizace_semestru_201718.pdf
2 Přednáška 2 - Vnější popis spojitých lineárních dynamických systémů I.část
bi_zrs_prezentace_2_vnejsi_popis_1_2017.pdf
Cvičení 2
Vnější popis systémů - příklady
laplaceova_transformace_2016.pdf

Domácí úkol č. 1 (za max. 3 body) bi_zrs_2017_domaci_ukol.pdf
3 Přednáška 3 - Vnější popis spojitých lineárních dynamických systémů II.část
DOKONČENÍ LÁTKY Z 2. TÝDNE (přechodová charakteristika \\bi_zrs_prezentace_3_vnejsi_popis_2_2017.pdf


Cvičení 3
Vnější popis systémů - příklady
Frekvenční charakteristiky v komplexních, polárních a logaritmických souřadnicích - Příklady
minimální, neminimální fáze-Příklady
4 Přednáška 4 - Vazby mezi systémy
4tyden_bi_zrs_prezentace_vazby_2017.pdf
1.TEST
Cvičení 4
Řešení přenosu složitých systémů - Příklady
5 Přednáška 5 - Regulační obvod
5tyden_bi_zrs_2017_regulacniobvod_prezentace.pdf
Cvičení 5
metoda_zieglera-nicholse.pdf
příklady regulačních obvodů

regulace hladiny a průtoku na modelu
regulace_hladiny_a_prutoku.pdf
6 Přednáška 6 Stabilita systémů
https://www.youtube.com/watch?v=j-zczJXSxnw
prezentace_6tyden_2017_stabilita_bi_zrs.pdf
Cvičení 6
Vyšetřování stability systémů, kritéria stability systémů - příklady
7 Přednáška 7 - Míry stability systémů
bie-zrs_prezentace_7tyden_2017_algebraicka_kriteria.pdf
2.TEST
Cvičení 7
Řešení stability regulačních obvodů, míry stability - Příklady
8 Přednáška 8 Nespojité regulátory
bi_zrs_8tyden2017_nespojite_regulatory.pdf
Cvičení 8
Experimenty na modelu regulačního obvodu
9 Přednáška 9 Číslicový regulační obvod
9tyden_2017_bi-zrs_prezentace_cislicove_regulatory.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aliasing#/media/File:Po_pades%C3%A1ti_minut%C3%A1ch.gif
https://www.youtube.com/watch?v=AYQAKwCxScc
Cvičení 9
Ukázky realizací číslicových regulačních obvodů, PSD versus PID řízení, Výpočet parametrů PSD algoritmů řízení
10 Přednáška 10 Fuzzy logické řízení
bi-zrs_prezentation_10th_week_2017_fuzzy_logic.pdf
priklad_zavesny_jerab-fuzzy_rizeni_2017.pdf
Cvičení 10
Operce na fuzzy množinách - příklady
Pžíklady systémů řízených fuzzy logikou
11 Zápočtový test
12 Přednáška 11 Fuzzy logické řízení

Cvičení 11
Fuzzy logické řízení v příkladech
Domácí úkol za body
Zápočet
 
/mnt/www/courses/BI-ZRS/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki