Překlady této stránky:

BI-ULI - Úvod do Linuxu

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-ULI/ !

Oficiální stránka předmětu

Cílem předmětu BI-ULI (Úvod do Linuxu) je, aby se studenti seznámili se základy operačního systému Linux. Předmět je nepovinný a náplň se z velké části překrývá s obsahem předmětu BI-PS1 (Programování v shellu 1). Informace jsou však podávány jinou formou a měly by přispět k pochopení souvislostí a získání nadhledu nad problematikou a zvýšit tím pravděpodobnost úspěšného absolvování povinného předmětu BI-PS1.

Předmět je bez kontaktní výuky. Studenti se s jednotlivými tématy seznamují samostatně pomocí e-learningového systému, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Závěrečný zápočtový test se koná za přítomnosti vyučujícího v rezervovaných časech v počítačové učebně FITu. V případě jeho úspěšného absolvování dostane student zápočet a 2 kredity.

Technicky je předmět realizován ve spolupráci Fakulty informačních technologií s Cisco Networking Academy jako jejich standardní kurz na infrastruktuře, kde probíhají komerční kurzy a certifikační zkoušky.

Poznámky:

 • Předmět je volitelný, ale je automaticky zapsán všem studentům prvního ročníku bez ohledu na formu studia.
 • Studentům, kteří neabsolvují závěrečný test, bude předmět na konci semestru vymazán, tedy jako by jej neměli nikdy zapsaný.
 • Sudenti jsou do e-learningového systému vloženi již před začátkem semestru, aby si případně mohli témata procházet dříve.
 • Materiály i zkušební otázky jsou v angličtině.
 • Zápočtové testy budou vypisovány pouze do 20.12.2018. Složení zápočtu později bude možné pouze v odůvodněných případech jako nemoc apod. Pro studenty kombinovaného studia toto časové omezení neplatí.


Praktické pokyny

 1. Po vložení do e-learningového systému dostane student email z Cisco Networking Academy, který obsahuje jeho přihlašovací údaje. Mail se posílá výhradně na školní adresu: <uživatelské_jméno>@fit.cvut.cz
 2. Zapsaní studenti jsou do systému vloženi zpravidla koncem srpna, ti, kteří se zapsali v září, bezprostředně po zápisu.
 3. Student se pomocí přihlašovacích údajů přihlásí a postupuje podle pokynů na obrazovce. Poté jsou mu po dobu celého semestru zpřístupněna témata předmětu BI-ULI.
 4. Přístup je možný kdykoli 24 hodin denně, počet přihlášení během semestru není omezen. Ovládání je velmi intuitivní, je možno procházet jednotlivé kapitoly, vše si zkoušet dle pokynů v okně virtuálního počítače a řešit příklady a zkouškové testy u některých kapitol.
 5. Uzná-li student, že je připraven na složení zápočtového testu, standardním způsobem se přihlásí na vypsané termíny v systému KOS.
 6. Zápočtový test proběhne v počítačové učebně přes webové rozhraní, kdy jsou v limitovaném čase generovány náhodně vybrané otázky ze všech kapitol. Systém otázek je stejný, jako u kapitol, kde jsou testy k dispozici a studenti si je mohli během samostudia zkoušet.
 7. Před zápočtovým testem je student povinen vyučujícímu v učebně prokázat svou totožnost a poté se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. Používání jakýchkoli pomůcek, včetně psacích potřeb, není povoleno.
 8. Úspěšné absolvování zápočtového testu je dáno dosažením určitého procenta správných odpovědí, výsledek je vidět okamžitě po ukončení testu.
 
/mnt/www/courses/BI-ULI/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:23 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki