Překlady této stránky:

BI-TIS - Tvorba informačních systémů

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-TIS/ !

Vyučující

  • Přednášející: Ing. Pavel Náplava
  • Cvičící: Ing. Pavel Náplava, Ing. Jan Kočí, Ing. Lukáš Zoubek

Kontakty a podrobnější informace o vyučujících lze nalézt v sekci učitelé.

Na stránkách pracoviště vyučujících (Centrum znalostního managementu) lze najít doplňující informace o výuce, doplňkových předmětech, studentských pracích (bakalářské, diplomové) a možností spolupráce například formou stáže nebo projektu.

termíny konzultací budou upřesněny během semestru

  • P. Náplava
  • J. Kočí
  • L. Zoubek

Aktuality

08. 01. 2018 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy z poslední 12. přednášky.


1. 1. 2018 - Přednáška na téma Legislativní otázky implementace informačních systémů

V pátek 5. 1. 2018 nás čeká sedmá, poslední, vyzvaná přednáška externisty na téma „Legislativní otázky implementace informačních systémů.“ Přednášet budou zástupci společnosti KPMG. Současně se jedná také o poslední přednášku tohoto zimního semestru. Proto bude před samotnou přednáškou externistů provedeno uzavření semestru. Na cvičení se naposledy potkáme se sudými skupinami, které čeká vrchol semestru, kterým je prezentace projektů. Test se již nepíše. Pamatujte na včasné odevzdání dokumentu případové studie. Termín je opět středeční půlnoc.


22. 12. 2017 - Hezké Vánoce a Nový rok

Přejeme vám všem hezké vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku. Vučující předmětu BI-TIS.


22. 12. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy z 11. přednášky.


19. 12. 2017 - Přednáška na téma bezpečnost v informatice a informačních systémech

V pátek 22. 12. 2017 nás čeká šestá, předposlední, vyzvaná přednáška externisty na téma „bezpečnost v informatice a infromačních systémech.“ Přednášet budou zástupci společnosti PwC, z nichž někteří absolvovali i ČVUT. V rámci přednášky se detailněji podíváme na problematiku zabezpečení informací z různých úhlů pohledu, které mají návaznost na implementaci a provoz informačních systémů. V Kurzu BI-TIS je tato přednáška zařazena nově, protože bezpečnost, například v souvislosti s nařízením GDPR, nabývá na významu a důležitosti. Na cvičení se naposledy, nejen v kalendářním roce, ale také semestru, potkáme s lichými skupinami, které čeká vrchol semestru, kterým je prezentace projektů. Test se již nepíše. Pamatujte na včasné odevzdání dokumentu případové studie. Termín je středeční půlnoc.


15. 12. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy z 10. přednášky.


12. 12. 2017 - Přednáška na téma podpory CRM informační systémy

V pátek 15. 12. 2017 nás čeká pátá vyzvaná přednáška externisty na téma „CRM informační systémy.“ Přednášet bude P. Šlesinger ze společnosti Byznys CRM. V rámci přednášky se detailněji podíváme na problematiku CRM systémů a podíváme se na jeden konkrétní systém, který patří mezi v praxi nejvyužívanější systémy. Podobně jako u systému SAP se podíváme i na možnosti rozvoje a vývoje systému. Na cvičení se potkáme se sudými skupinami, které čeká třetí, tj. poslední oficiální, konzultace k semestrálním projektům a také třetí, poslední test. Konzultace je zaměřena na záskání posledních chybějících údajů od zákazníka a finalizaci dokumentu s případovou studií. Doporučejeme ji začít postupně tvořit a na cvičení konzultovat s ní spojené nejasnosti, které brání jejímu dokončení.


12. 12. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy z 9. přednášky.


6. 12. 2017 - Přednáška na téma podpory a údržby informačních systémů

V pátek 8. 12. 2017 se po třech externích přednáškách vracíme ke „standardní“ přednášce na téma „Podpora a údržba Informačních systémů“. Na cvičení se potkáme s lichými skupinami, které čeká třetí, tj. poslední oficiální, konzultace k semestrálním projektům a také třetí, poslední test. Konzultace je zaměřena na záskání posledních chybějících údajů od zákazníka a finalizaci dokumentu s případovou studií. Doporučejeme ji začít postupně tvořit a na cvičení konzultovat s ní spojené nejasnosti, které brání jejímu dokončení.


4. 12. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy z 8. přednášky.


29. 11. 2017 - Čtvrtá vyzvaná přednáška externisty

Tento pátek (1. 12. 2017) nás čeká čtvrtá vyzvaná přednáška externisty na téma „Informační systémy pro státní správu“. Přednášet bude M. Čejka ze společnosti Gordic. V rámci přednášky se detailněji podíváme na problematiku dodávky informačních systémů pro státní správu a na příkladech se seznámíme s jejími specifiky.

Na následujícím cvičení čekají sudou skupinu druhé konzultace se zákazníkem. Tyto konzultace jsou zaměřeny na detailní pohled na zákazníka a upřesnění, při minulé konzultaci získaných, obecných koncepčních informací o zákazníkovi. Doporučujeme konzultovat detaily prováděných činností a možné návrhy. Formálně budete konzultovat s lidmi z operativity, tj. těmi, kteří konkrétní činnosti dělají nebo o nich mají detailní přehled. Na začátku cvičení nás pak čeká druhý test.


27. 11. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy ze 7. přednášky.


22. 11. 2017 - Třetí vyzvaná přednáška externisty

Tento pátek (24. 11. 2017) nás čeká třetí vyzvaná přednáška externisty na téma „Informační systémy pro podporu výroby“. Přednášet bude D. Čech ze společnosti Minerva. V rámci přednášky se detailněji podíváme na problematiku klíčových výrobních činností a jejich podporu pomocí informačního systému. Součástí přednášky bude také prezentace celé řady zajímavých praktických implementací.

Na následujícím cvičení čekají lichou skupinu druhé konzultace se zákazníkem. Tyto konzultace jsou zaměřeny na detailní pohled na zákazníka a upřesnění, při minulé konzultaci získaných, obecných koncepčních informací o zákazníkovi. Doporučujeme konzultovat detaily prováděných činností a možné návrhy. Formálně budete konzultovat s lidmi z operativity, tj. těmi, kteří konkrétní činnosti dělají nebo o nich mají detailní přehled. Na začátku cvičení nás pak čeká druhý test.


15. 11. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy ze 6. přednášky.


8. 11. 2017 - Druhá vyzvaná přednáška externisty

Tento pátek (10. 11. 2017) nás čeká druhá vyzvaná přednáška externisty na téma „ERP informační systémy“. Přednášet bude D. Bochořák ze společnosti KCT data a mimo získání dalšího bonusového bodu se budete moct podívat na to, jak vypadá ERP systém, který je považován za jedničku na světovém trhu. Na následujícím cvičení čekají lichou skupinu první konzultace se zákazníkem a také první test.


1. 11. 2017 - Upozornění na 1. TEST

Upozorňujeme studenty ze sudé skupiny, že v pátek 3. 11. 2017 budeme na cvičení mimo jiné také psát 1. test. Test se bude psát na začátku cvičení a proto je třeba být dochvilný. Test je za 5 bodů, bude obsahovat 2 - 3 otázky z odpřednášené látky a bude trvat cca. 7 minut. Následovat budou konzultace.


1. 11. 2017 - První jednání se zákazníkem

Pamatujte na to, že první setkání (jednání) se zákazníkem je na úrovni nejvyšší managementu. Cílem je potvrdit si chápání zadání (kontrolou dokumentu A4) a zjistit maximum informací na úrovni (ne)fungování firmy z pohledu managementu. Ze schůzky byste si měli odnést celkový náhled na to, jak je firma zaměřená, co dělá, kde cítí své slabiny, kam by se chtěla v budoucnu posunout atd. Na schůzce se neřeší technické detaily!


1. 11. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy ze 4. přednášky.


24. 10. 2017 - Doporučený podpůrný materiál ke cvičení

Pokud budete hledat inspiraci k vytvoření dokumentu A4, podívejte se na příspěvek na našem blogu, který vytvořil kolega Lukáš Zoubek.


24. 10. 2017 - První vyzvaná přednáška externisty

V pátek 27. 10. 2017 nás čeká první vyzvaná přednáška externisty na téma „Projektové řízení v praxi“. Z přednášky si mimo informací o tom, jak probíhají reálné projekty, můžete odnést také inspiraci do svých studentských projektů a získat první bonusový bod, který se bude hodit při závěrečném „účtování“. A když vše dopadne dobře, třeba nebudete díky němu muset na zkoušku. Přednáší zkušený a certifikovaný projektový manažer, který vedl například projekt implementace systému SAP v kofole nebo digitalizaci vysílání České televize.


24. 10. 2017 - projekty na serveru project.fit.cvut.cz

Nezapomínejte po vytvoření projektů požádat supervizora, tj. vašeho vyučujícího, o schválení projektu. Bez této žádosti jej vyučující nemůže schválit a vy nebudete moct dokumenty na server uložit. V případě nouze je můžete zaslat emailem, ale jednodušší pro všechny to bude emailem.


20. 10. 2017 - Vytvoření projektů na serveru project.fit.cvut.cz

Upozorňujeme studenty ze sudé skupiny, aby si ihned po vytvoření týmů založili projekt na serveru project.fit.cvut.cz, abychom jej mohli aktivovat a studenti mohli včas odevzdat dokument A4!


20. 10. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy ze 3. přednášky.


13. 10. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy z 2. přednášky.


6. 10. 2017 - Aktualizace slajdů

Na server byly uloženy aktuální slajdy z přednášek a cvičení z 1. výukového týdne.


6. 10. 2017 - Osobností testy

V sekci 1. cvičení byl zpřístupněn odkaz na osobnostní testy, které slouží jako podklad pro tvorbu studentských týmů. Testy je nutné vyplnit nejpozději do termínu 17. 10. 2017 (sudá skupina) nebo 24. 10. 2017 (lichá skupina)!!! za nedodání následuje penalizace -5 bodů.


2. 10. 2017 - první cvičení v pátek 6. 10. 2017

1. cvičení, konané v pátek 6. 10. 2017, je v souladu s kalendářním týdnem sudé.


Přístup k materiálům

  • Materiály z přednášek, včetně kopií slajdů: Přednášky
  • Materiály ke cvičení, včetně ukázky výstupní práce: Cvičení
  • Nezapomínejte sledovat aktuality: Aktuality
  • Otázky a odpovědi na vybraná témata: FAQ
  • Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!
 
/mnt/www/courses/BI-TIS/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki