Překlady této stránky:

BI-SAP - Struktura a architektura počítačů

Školní rok 2017/18

týden Přednáška Proseminář Laboratoř
1 Úvod Vyjádření logické funkce, minimalizace v mapě, realizace pomocí hradel Logické obvody - úvod
2 Logické obvody kombinační Kombinační logická funkce
3 Logické obvody sekvenční Postup návrhu sekvenčního obvodu Kombinační logické funkce. Domácí příprava!
4 Logické obvody v číslicovém počítači Postup návrhu sekvenčního obvodu, rozdíl Mealy a Moore
5 Číselné soustavy a kódy, převody, aritmetické operace Počítání ve dvojkové soustavě. Doplňkový a přímý kód Sekvenční obvody
6 Zobrazení čísel se znaménkem Sekvenční obvody. Domácí příprava! Aritmetické operace, procvičení.
7 Aritmetické obvody, paralelní sčítačka/odčítačka, obvody pro posuv Struktura AVR procesoru, asembler Test 1, Seznámení s procesorem AVR
8 Strojový kód, ISA – architektura souboru instrukcí AVR - aritmetika
9 9. Přednáška: Podprogramy, přerušení Podprogramy, přerušení, činnost procesoru AVR - podprogramy
10 10. Přednáška: Paměti AVR - domácí úloha
11 Paměťová hierarchie, vyrovnávací paměť Paměťový subsystém počítače Dokončování úloh, konzultace
12 13. Přednáška: hazardy, V/V, RISC, návrh řadiče Test 2

Doporučená literatura pokrývající hlavně potřebné znalosti pro úspěšné napsání testů: skriptum Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady (autor Kubátová, vydavatelství ČVUT, 1. vydání, 2. dotisk).

Seznam chyb naleznete zde: Opravy:


Nastavení/reset hesla pro OS Microsoft Windows: Externí odkaz
Vzdálený přístup k disku H je možný přes WinScp na adrese „webdev.fit.cvut.cz“. Více informací na Externí odkaz

 
/mnt/www/courses/BI-SAP/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/02/19 13:29 autor: kubatova
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki