Překlady této stránky:

BI-PRP - Právo a podnikání

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PRP/ !

Oficiální stránka předmětu

Předmět Právo a podnikání v akademickém roce 2017/2018 přednáší i zkouší JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Hostujícími přednášejícími jsou JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., JUDr. Ing. Michal Matějka a Mgr. Alžběta Krausová, LL.M.

Body z testů:

Test 5.6.: test3prp2018.pdf

První test: zk_prp1.pdf

Předběžný program přednášek:

20.2. Správa obchodní korporace (Kučera) prp_1_2018.pdf

27.2. Formy spolupráce na projektech, exit z projektů (Kučera) slidy viz přechozí přednáška

6.3. Smluvní právo se zaměřením na SW (Kučera) sml_2018.pdf

13.3. Spory v podnikání (Kučera) prp_4-2018.pdf

20.3. Úvod do daňového práva (Kyncl) pap_cz_5_2018.ppt

27.3. Práva k duševnímu vlastnictví v podnikatelské praxi, přihlášení ochranné známky (Matějka) sprava_dusevniho_vlastnictvi_2018.pdf

3.4. Právní aspekty robotiky (Krausová) krausova-pravni-uprava-robotiky.pdf

10.4. Kyberkriminalita (Matějka) uvod_do_trestniho_prava_2018.pdf

17.4. ODPADÁ

24.4. Právo na sociálních sítích (Kučera) prp_soc_site.pdf

1.5. - Státní svátek prp2015-7_fin.ppt

prp2016-5fin.ppt

prp2016-4_fin.ppt 8.5. - výuka ODPADÁ

15.5 - TEST

změna vyhrazena

ZKOUŠKA

Výlučně formou písemného testu

20 otázek (a-d), jedna odpověď správná, nebo je odpovědí 1 slovo/číslo/sousloví - za správnou 1 bod

15 otázek/úloh s otevřenou odpovědí, za zcela správnou 2 body, za částečně správnou 1 bod

celkem tedy možnost získání 50 bodů

45 minut na vypracování

Hodnocení testu A: 45-50 bodů B: 40-44 bodů C: 35-39 bodů D: 30-34 bodů E: 25-29 bodů F: méně než 25 bodů

Povinné studijní materiály jsou přednášky (jak ppt prezentace, tak látka odpřednášená během ústních přednášek), příp. literatura, která je uvedena v rámci přednášek jako povinná.

Veškeré zákony v aktuálním znění naleznete na http://portal.gov.cz

Klasifikace se řídí Studijní a zkušební řád ČVUT.

Přeji všem hodně štěstí u zkoušky!

Aktuality

 
/mnt/www/courses/BI-PRP/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2019/05/06 17:27 autor: kucerzd4
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki