Překlady této stránky:

BI-PGR - Počítačová grafika

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-PGR/ !

Sylabus předmětu je uveden na stránkách fakulty.

Důležité informace pro studenty předmětu:

Požadavky pro studenty předmětu: znalost jazyka C a C++, programování a ladění zdrojového kódu, lineární algebra, matematická analýza, absolvování předmětu BI-MGA.

Předmět je určen pro 3. ročník bakalářského studia oboru Web a multimedia na FIT a nového oboru Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika. O případné výjimky pro studenty, kteří za sebou nemají alespoň čtyři semestry studia na FIT, je třeba žádat individuelně proděkana pro studium. Podstatnými kritérii pro kladné vyřízení žádosti o výjimku jsou studijní prospěch (se zvláštním ohledem na předměty vztažené k tomuto předmětu) a volná kapacita předmětu na cvičení.

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu s podrobnými požadavky na vypracování semestrální práce jsou uvedeny na stránkách předmětu po přihlášení.

Vyučující: Učitelé v ZS 2016/17 a rozvrh

Přístup k materiálům

Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!

 
/mnt/www/courses/BI-PGR/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki