Překlady této stránky:

BI-LIN - Lineární algebra

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-LIN/ !

Toto je oficiální stránka předmětu BI-LIN. Zde naleznete informace týkající se výuky. Zejména pak:

 • Kontakty na cvičící a přednášející, viz Učitelé.
 • Výukové materiály k přednáškám, sylabus předmětu, odkazy na skripta, literaturu a další zdroje, viz Seznam témat a materiály.
 • Informace ke cvičení, řešení k příkladům, ukázkové písemky, viz Cvičení.
 • Způsob hodnocení, pravidla pro udělení zápočtu, viz Hodnocení.
 • Informace a postřehy všeho druhu zveřejňují přednášející na Facebooku (vizte skupinu Nechceme vypadnout z BI-LIN (FIT ČVUT)).

Již od začátku semestru budeme veškerou klasifikaci zaznamenávat v nově vyvíjené aplikaci pro podporu klasifikace. A to počínaje prezencí a aktivitou studentů na cvičení, přes zápočtové testy až po evidenci bodů ze zkouškových písemek. Přímo do EDUXu tyto informace zadávány nebudou.

Termíny zkoušek a náhledů do zkouškových písemek

 • 1.termín - Úterý 22.5. od 8:30 v T9:155 (řádný)
  • náhledy ve středu 23.5. v TH:A-1447 (14:00-15:00)
 • 2.termín - Úterý 29.5. od 8:15 v T9:105+T9:107 (řádný+opravný)
  • náhledy ve středu 30.5. v TH:A-1447 (10:00-12:00), a to podle příjmení:
   • B-J: 10:00-10:40
   • K-PI: 10:40-11:20
   • PO-Z: 11:20-12:00
 • 3.termín - Čtvrtek 7.6. od 8:30 v T9:105+T9:155 (řádný+opravný)
  • náhledy v pátek 8.6. v TH:A-1447 (9:00-12:00), a to podle příjmení:
   • A-G: 9:00-9:45
   • H-K: 9:45-10:30
   • L-R: 10:30-11:15
   • S-Ž: 11:15-12:00
 • 4.termín - Čtvrtek 14.6. od 8:30 v T9:105+T9:155 (opravný)
  • náhledy v pátek 15.6. v TH:A-1447 (9:00-11:00), a to podle příjmení:
   • B-N: 9:00-10:00
   • P-Z: 10:00-11:00
 • 5.termín - Středa 20.6. od 8:30 v T9:105 (opravný)
  • náhledy ve čtvrtek 21.6. v TH:A-1447 (14:00-16:00), a to podle příjmení:
   • A-L: 14:00-15:00
   • M-Z: 15:00-16:00
 • 6.termín - Pondělí 25.6. od 8:30 v T9:105+T9:155 (opravný)
  • náhledy ve čtvrtek 28.6. v TH:A-1447 (9:00-12:00), a to podle příjmení:
   • A-H: 9:00-9:45
   • CH-M: 9:45-10:30
   • N-S: 10:30-11:15
   • Š-Z: 11:15-12:00

Konzultační hodiny Daniela Dombka

 • Konzultační hodiny během semestru vyhlašuji na pondělky v čase 12:45 - 14:15. Jsou určeny pro všechny studenty BI-LIN, není třeba se na ně nijak hlásit.
 • Konzultační hodiny během zkouškového vyhlašuji na následující dny a časy:
  • PO.21.5. 12:00,
  • PO.28.5. 9:00,
  • PO.4.6. 9:00,
  • PO.11.6. 12:00,
  • ÚT.19.6. 9:00
 • Podle zájmu budeme buď v místnosti A-1447, nebo u mě v kanceláři (A-1429).
 • Konzultace v jiný čas je možná, ale v tom případě je nutná předchozí domluva osobně nebo mailem.
 • Pro různé výjimky/změny sledujte aktuality na EDUXu, případně FB stránku BI-LIN.

Důležitá oznámení a aktuality

 • (28.6.2018): POZOR! Náhledy písemek 6. zkouškového termínu se posouvají z 27.6. na 28.6. při zachování doporučených časů (kvůli evakuaci kampusu ve středu 27.6.).
 • (6.6.2018): U 4.,5. a 6. zkouškového termínu bylo zrušeno omezení „pouze opravný“, lze se tedy na ně hlásit i jako na svůj první pokus.
 • (4.6.2018): Konzultace Daniela Dombka v pondělí 11.6. se bude výjimečně konat od 12:00.
 • (28.5.2018): V seznamu otázek ke zkoušce byly mírně upraveny (upřesněny) dva podbody, a to v otázkách 19 a 32.
 • (17.5.2018): Studijní text byl opět aktualizován, byla přidána kapitola Lineární kódy (vizte sekci Seznam témat a materiály).
 • (16.5.2018): Studijní text byl opět aktualizován, byla přidána kapitola Vlastní čísla a vlastní vektory (vizte sekci Seznam témat a materiály).
 • (14.5.2018): První zkouškový termín 22.5. byl otevřen s nenulovou kapacitou.
 • (9.5.2018): V KOSu byly vypsány zkouškové termíny, prozatím s nastavenou nulovou kapacitou.
  • Žádné další termíny nebudou vypisovány a kapacita všech bude v okamžiku otevření nastavena rovnou na maximum.
  • U termínů nebudou povoleni náhradníci a nebude možné přijít bez přihlášení, doufaje, že bude nějaké volné místo.
  • Plánujte si prosím své zkoušky podle toho, nelze počítat se záchranou v podobě např. průběžného rozšiřování termínů!
  • První termín 22.5. bude otevřen na začátku posledního týdne výuky.
  • Všechny ostatní termíny budou otevřeny s nenulovou kapacitou pravděpodobně ve čtvrtek 17.5. večer (dojde hromadná zpráva).
  • Omezení 4.,5. a 6. termínu jako opravných (tedy pouze pro zápis na druhý/třetí pokus) bude zrušeno 6.6. Pozor, pokud se včas nepřihlásíte na svůj první pokus (pouze termíny 1.,2.,3.), můžou být tyto později zaplněny opravujícími studenty - a vy budete muset s přihlášením na libovolný další termín počkat až do 6.6.
 • (9.5.2018): Opravná zápočtová písemka se bude psát v pondělí 21.5. v T9:155 od 10:10.
  • Týká se pouze studentů, kteří mají splněný kvíz (obě části) a v semestru získali dohromady (včetně kvízu) 18-21,5 bodu, nebo pokud bez splněného kvízu získali alespoň 22 bodů.
  • V KOSu byla vypsána jednorázová akce, na kterou je třeba se přihlásit.
  • Opravná zápočtová písemka bude obsahovat jednu teoretickou otázku, dva standardní početní příklady a jeden těžší početní příklad, tématicky Z CELÉ LÁTKY probrané během semestru.
  • Student získá zápočet (s nastaveným minimem 22 bodů dále ke zkoušce) právě tehdy, když z opravné zápočtové písemky získá alespoň poloviční počet bodů.
 • (9.5.2018): Náhrada 2.zápočtové písemky se bude psát v pondělí 14.5. v T9:111 ve dvou možných časech: od 10:00 a od 11:00.
  • Týká se pouze studentů, kteří se z řádné písemky s předstihem omluvili/omluví svým cvičícím.
  • V KOSu byly vypsány jednorázové akce, na jednu z nich je třeba se přihlásit. Jejich kapacita bude navýšena (u každého termínu z 0 na 32) v noci ze čtvrtka 10.5. na pátek 11.5.
 • (30.4.2018): Konzultace Daniela Dombka v pondělí 7.5. ve 12:45 je zrušena.
 • (27.4.2018): Konzultace Daniela Dombka v pondělí 30.4. ve 12:45 je zrušena (možnou náhradou je konzultace Marty Nollové ve stejný den a čas v T9:107).
 • (17.4.2018): Do sekce Hodnocení byl přidán seznam teoretických okruhů, které mohou být obsaženy v prostřední (teoretické) části zkouškové písemky.
 • (16.4.2018): Studijní text byl významně aktualizován, byla přidána kapitola Determinant matice (vizte sekci Seznam témat a materiály) - příslušné pdf se slajdy k přednášce bude ještě podle této kapitoly aktualizováno.
 • (16.4.2018): Konzultace Luďka Kleprlíka ve středu 18.4. ve 12:45 je z důvodu záskoku na cvičení Bi-Lin zrušena.
 • (16.4.2018): Do sekce Cvičení bylo přidáno upřesnění témat pro Zápočtový test č.2 (včetně vzorové písemky z dřívějších let a videí Karla Kloudy s řešením této vzorové písemky).
 • (9.4.2018): Konzultace Luďka Kleprlíka ve středu 11.4. ve 12:45 je zrušena.
 • (4.4.2018): V sekci Hodnocení bylo provedeno několik drobných změn (typu „kvíz → kvízy“), aby bylo zřejmé, že povinný zápočtový kvíz v MARASTu bude rozdělen do více částí - splnit bude potřeba všechny.
 • (19.3.2018): Konzultační hodiny Daniela Dombka se v pondělí 26.3. (pro možnost většího zájmu ze strany studentů) výjimečně přesunou do místnosti T9:107.
 • (14.3.2018): Do sekce Cvičení bylo přidáno upřesnění témat pro Zápočtový test č.1 (vzorová písemka z dřívějších let již byla zveřejněna dříve).
 • (27.2.2018): Do sekce Seznam témat a materiály byla přidána tabulka Aktuální stav přednáškových paralelek, do které budeme zaznamenávat průběžný postup výkladu na přednáškách.
 • (13.2.2018): Proběhla aktualizace uvedených informací k náplni kurzu, podmínkám klasifikace, studijním materiálům a harmonogramu na tento semestr.
 
/mnt/www/courses/BI-LIN/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 15:13 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki