Překlady této stránky:

BI-LIN - Lineární algebra

Toto je oficiální stránka předmětu BI-LIN. Zde naleznete informace týkající se výuky. Zejména pak:

 • Kontakty na cvičící a přednášející, viz Učitelé.
 • Výukové materiály k přednáškám, sylabus předmětu, odkazy na skripta, literaturu a další zdroje, viz Seznam témat a materiály.
 • Informace ke cvičení, řešení k příkladům, ukázkové písemky, viz Cvičení.
 • Způsob hodnocení, pravidla pro udělení zápočtu, viz Hodnocení.
 • Informace a postřehy všeho druhu zveřejňují přednášející na Facebooku (vizte skupinu Nechceme vypadnout z BI-LIN (FIT ČVUT)).

Již od začátku semestru budeme veškerou klasifikaci zaznamenávat v nově vyvíjené aplikaci pro podporu klasifikace. A to počínaje prezencí a aktivitou studentů na cvičení, přes zápočtové testy až po evidenci bodů ze zkouškových písemek. Přímo do EDUXu tyto informace zadávány nebudou.

Konzultační hodiny Daniela Dombka

 • Konzultační hodiny vyhlašuji na pondělky v čase 12:45 - 14:15. Jsou určeny pro všechny studenty BI-LIN, není třeba se na ně nijak hlásit.
 • Podle zájmu budeme buď v místnosti A-1447, nebo u mě v kanceláři (A-1429).
 • Konzultace v jiný čas je možná, ale v tom případě je nutná předchozí domluva osobně nebo mailem.
 • Pro různé výjimky/změny sledujte aktuality na EDUXu, případně FB stránku BI-LIN.

Důležitá oznámení a aktuality

 • (14.3.2018): Do sekce Cvičení bylo přidáno upřesnění témat pro Zápočtový test č.1 (vzorová písemka z dřívějších let již byla zveřejněna dříve).
 • (27.2.2018): Do sekce Seznam témat a materiály byla přidána tabulka Aktuální stav přednáškových paralelek, do které budeme zaznamenávat průběžný postup výkladu na přednáškách.
 • (13.2.2018): Proběhla aktualizace uvedených informací k náplni kurzu, podmínkám klasifikace, studijním materiálům a harmonogramu na tento semestr.
 
/mnt/www/courses/BI-LIN/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/03/14 11:11 autor: dombedan
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki