Překlady této stránky:

BI-LIN - Lineární algebra

Toto je oficiální stránka předmětu BI-LIN. Zde naleznete informace týkající se výuky. Zejména pak:

 • Kontakty na cvičící a přednášející, viz Učitelé.
 • Výukové materiály k přednáškám, sylabus předmětu, odkazy na skripta, literaturu a další zdroje, viz Seznam témat a materiály.
 • Informace ke cvičení, řešení k příkladům, ukázkové písemky, viz Cvičení.
 • Způsob hodnocení, pravidla pro udělení zápočtu, viz Hodnocení.
 • Informace a postřehy všeho druhu zveřejňují přednášející na Facebooku (vizte skupinu Nechceme vypadnout z BI-LIN (FIT ČVUT)), případně na Twitteru (vizte hashtag #fitlin).

Co a jak se učit na zkoušku

 • Zkoušková písemka bude na 2 hodiny a bude rozdělena na 3 části:
  • První část (-12 až 12 bodů) bude obsahovat 3 otázky s nabídkou 4 odpovědí. U každé odpovědi budete moci vybrat, jestli je pravdivá či ne, příp. budete moci nevybrat nic. Když zvolíte správně, dostanete bod, když chybně, dostanete -1 bod, když nic, dostanete 0 bodů. Otázky budou převážně převzaty z kvízů, nebo jimi inspirovány.
  • Druhá část (0 až 28 bodů) bude obsahovat dvě “otázky” typu “Definujte pojem XXX. Jaký je vztah mezi XXX a YYY? Dokažte, že XXX splňuje něco něco.” Obě tyto otázky budou za 9 bodů. Za 10 bodů pak bude důkaz jednoho složitějšího tvrzení. Upřesnění celé této části (příklad na definice a souvislosti mezi pojmy reprezentativní obtížnosti a kompletní seznam složitějších tvrzení, jež je třeba umět dokázat) následuje v pdf.
  • Třetí část (0 až 20 bodů) bude obsahovat dva příklady většího rozsahu, např. jako druhý příklad v druhé zápočtové písemce.
  • Počty bodů uvedené výše (12/28/20) se mírně odchylují od deklarace v části Hodnocení (15/25/20), tato úprava je vynucena požadovanou celočíselností bodů za jednotlivé dílčí části příkladů. Celkový poměr “teorie/praxe ~ 40/20” se ovšem nemění.

Konzultační hodiny Daniela Dombka

 • Konzultační hodiny vyhlašuji na středy v čase 9:15 - 10:45.
 • Vyhlášený čas konzultací platí i během zkouškového období, až do středy 21.6. (včetně).
 • Podle účasti budeme buď v místnosti A-1447 nebo u mě v kanceláři (A-1429).
 • Konzultace v jiný čas je možná, a to po předchozí domluvě osobně nebo mailem.
 • Pro výjimky z důvodu konání státnic, náhledů do písemek, atp. sledujte aktuality níže.

Konzultační hodiny Luďka Kleprlíka

 • Konzultační hodiny vypisuji na čtvrtek od 11:00 až 12:30.
 • Týká se to všech čtvrtků od 2. 3. do 18. 5. (včetně), ve zkouškovém vypíši konzultační hodiny znovu.
 • Ve zkouškovém období konzultace po domluvě mailem. Bez předchozí domluvy lze přijít 23.5. , 6.6. , 14.6. , 21.6. od 11:00 do 12:30. Konzultace 14.6. zrušena kvůli SZZ.
 • Budu vždy u sebe v kanceláři A-1426, v případě většího počtu lidí potom v konzultační místnosti A-1447.
 • Konzultace v jiný čas je možná, a to po předchozí domluvě osobně nebo mailem.

Důležitá oznámení a aktuality

 • (25.6.2017): Náhledy do zkouškových písemek ze 7. termínu se budou konat ve středu 28.6. v čase 9:00-11:00 v místnosti A1447.
  • Pro hladký průběh náhledů doporučuji pokusit se dorazit podle příjmení:
   • 9:00-10:00 … cca A-M
   • 10:00-11:00 … cca M-Ž
 • (20.6.2017): Náhledy do zkouškových písemek z 6. termínu se budou konat ve čtvrtek 22.6. v čase 9:00-11:00 v místnosti A1447.
  • Pro hladký průběh náhledů doporučuji pokusit se dorazit podle příjmení:
   • 9:00-10:00 … cca A-M
   • 10:00-11:00 … cca M-Ž
 • (12.6.2017): Náhledy do zkouškových písemek ze 4. a 5. termínu (13.6., resp. 15.6.) se budou konat současně v pátek 16.6. v čase 9:00-12:00 v místnosti A1447.
  • Pro hladký průběh náhledů doporučuji pokusit se dorazit podle příjmení:
   • 9:00-9:45 … úterní cca A-L
   • 9:45-10:30 … úterní cca M-Ž
   • 10:30-11:15 … čtvrteční cca A-L
   • 11:15-12:00 … čtvrteční cca M-Ž
 • (12.6.2017): Omezení “pouze opravné” u zkouškových termínů 5-7 bylo zrušeno - je tedy možné se na ně hlásit i jako na svůj první pokus.
 • (8.6.2017): Náhledy do zkouškových písemek z dnešního 3.termínu se budou konat v pátek 9.6. v čase 9:00-12:00 v místnosti A1447.
  • Pro hladký průběh náhledů doporučuji pokusit se dorazit podle příjmení:
   • 9:00-10:00 … cca A-K
   • 10:00-11:00 … cca K-P
   • 11:00-12:00 … cca P-Ž
 • (5.6.2017): Konzultační hodiny Daniela Dombka ve středu 21.6. se přesouvají na pátek 23.6. (z důvodu konání bakalářských státnic v tomto týdnu).
 • (29.5.2017): Náhledy do zkouškových písemek z dnešního 2.termínu se budou konat v úterý 30.5. v čase 9:00-11:00 v místnosti A1447.
  • Pro hladký průběh náhledů doporučuji pokusit se dorazit podle příjmení:
   • 9:00-10:00 … cca A-K
   • 10:00-11:00 … cca K-Ž
 • (25.5.2017): Konzultační hodiny Daniela Dombka ve středu 14.6. se přesouvají na pondělí 12.6. (z důvodu konání magisterských státnic v tomto týdnu).
 • (25.5.2017): Náhledy do zkouškových písemek z dnešního 1.termínu se budou konat v pátek 26.5. v čase 9:00-10:00 v místnosti A1447.
 • (19.5.2017): Zkouškové termíny byly otevřeny s maximálními kapacitami:
  • Termíny 1-4 jsou tzv. “bez omezení”, je silně doporučeno, aby se každý student se zápočtem co nejdříve na jeden z nich přihlásil. Je možné se na ně hlásit jak na svůj první pokus, tak na pokusy opravné, dá se tedy předpokládat, že se v průběhu zkouškového budou plynule zaplňovat.
  • Termíny 5-7 mají omezení “pouze opravné”, které zrušíme až pár dní před nimi. Studenti opravující nějaký svůj neúspěšný pokus tedy budou mít přirozenou přednost před těmi, kteří svůj první pokus odkládají.
  • Seznam vypsaných termínů je kompletní a definitivní, žádné nové termíny nebudou přidávány a ani kapacita nebude u žádného termínu navyšována.
  • Celková kapacita je více než dostatečná, dohromady činí 984 studentotermínů - na nejvýše cca 440 studentů (odhad podle počtu splněných kvízů).
  • V připadě naplnění kapacity termínu nebude možné přijít bez přihlášení jako neformální náhradník. Zkoušková písemka nebude nikomu nepřihlášenému zadána, a to ani v případě neobsazených míst. Proto svým spolužákům prosím zbytečně neblokujte termíny, se kterými to nemyslíte vážně.
  • Termín náhledů do opravených písemek bude na každé zkoušce upřesněn, už nyní lze počítat s tím, že v týdnech se čtvrteční zkouškou budou náhledy v pátek od 9:00 v A1447.
  • V MARASTu byly otevřeny testovací kvízy s otázkami ze zápočtových kvízů rozdělenými podle témat. Nejsou povinné a jsou určeny jen pro samostatné procvičování teorie.
 • (4.5.2017): Informace k termínům zkoušek:
  • V KOSu byly vypsány zkouškové termíny, prozatím s nastavenou nulovou kapacitou, a to:
   1. čtvrtek 25.5. od 9:00 v T9:155 (termín bez omezení),
   2. pondělí 29.5. od 8:30 v T9:105 (termín bez omezení),
   3. čtvrtek 8.6. od 8:30 současně v T9:105+T9:155 (termín bez omezení),
   4. úterý 13.6. od 8:30 v T9:105 (termín bez omezení),
   5. čtvrtek 15.6. od 8:30 v T9:105 (opravný termín),
   6. úterý 20.6. od 8:30 v T9:105 (opravný termín),
   7. pondělí 26.6. od 9:00 současně v T9:105+T9:155 (opravný termín).
  • Žádné další termíny nebudou vypisovány a kapacita všech bude v okamžiku otevření nastavena rovnou na maximum (cca 69 studentů T9:155, cca 130 studentů u T9:105). Plánujte si prosím své zkoušky podle toho, nelze počítat se záchranou v podobě např. průběžného rozšiřování termínů!
  • První termín 25.5. bude otevřen na začátku posledního týdne výuky.
  • Všechny ostatní termíny budou otevřeny s nenulovou kapacitou pravděpodobně v pátek 19.5., poté, co budou mít všichni studenti již uzavřeny kvízy a rozhodnuto o zápočtech (s výjimkou těch píšících opravnou zápočtovou písemku).
  • Omezení 5.,6. a 7. termínu jako opravných (tedy pouze pro zápis na druhý/třetí pokus) bude zrušeno až po prvních třech zkouškových termínech.
 • (4.5.2017): Informace k opravné zápočtové písemce:
  • Týká se pouze studentů, kteří v semestru získali 18-21,5 bodu a mají splněný kvíz (část A i B), nebo pokud bez splněného kvízu získali alespoň 22 bodů.
  • Bude se psát v úterý 23.5. od 9:00 v T9:107).
  • V KOSu byla vypsána jednorázová akce, na kterou je třeba se přihlásit.
  • Opravná zápočtová písemka bude obsahovat jednu teoretickou otázku a čtyři početní příklady, tématicky z celé látky probrané během semestru.
  • Student získá zápočet (s nastaveným minimem 22 bodů dále ke zkoušce) právě tehdy, když z opravné zápočtové písemky získá alespoň poloviční počet bodů.
 • (4.5.2017): Informace k náhradní 2. zápočtové písemce:
  • Týká se pouze studentů, kteří se z řádné písemky s předstihem omluvili svým cvičícím.
  • Bude se psát ve dvou termínech (v pondělí 15.5. od 9:15 v A1242, v úterý 16.5. od 9:15 v A1442).
  • V KOSu byly vypsány jednorázové akce, na jeden z nich je třeba se přihlásit. Jejich kapacita bude navýšena (u každého termínu z 0 na 24) v pátek 12.5., poté, co na všech cvičeních proběhnou řádné písemky.

 • (26.4.2017): Na hlavní stránce bylo k popisu “Co a jak se učit na zkoušku” přidáno pdf s přesnějším popisem teoretické části a seznamem požadovaných důkazů.
 • (25.4.2017): Bylo přislíbeno předčasné otevření druhé části B kvízu v systému marast.fit.cvut.cz, a to ve čtvrtek 27.4. v poledne (témata: lineární kódy, lineární zobrazení, determinant).
  • Dřívější přístup mohou studenti využít již při studiu teorie před 2. zápočtovou písemkou, je ovšem třeba počítat s otázkami, jejichž správné zodpovězení vyžaduje samostudium z dosud neodpřednášených materiálů (na téma determinant, které bude v písemce pouze ve formě “početních” příkladů).
  • Splnění obou částí kvízu je nutná podmínka k získání zápočtu. Obě části kvízu budou uzavřeny poslední týden výuky, a to 19.5.2017 v poledne.
 • (19.4.2017): V části Cvičení byl upřesněn rozsah témat 2. zápočtové písemky.
 • (11.4.2017): Na hlavní stránce přibyl přibližný popis “Co a jak se učit na zkoušku”, který bude posléze ještě upřesněn.
 • (11.4.2017): V části Cvičení byla zveřejněna vzorová 2. zápočtová písemka.
 • (10.4.2017): Byla otevřena první část A kvízu v systému marast.fit.cvut.cz (témata od začátku kurzu po lineární variety včetně). Část B bude spuštěna později, bude kratší a bude pokrývat pozdější témata (lineární kódy, lineární zobrazení, determinant). Splnění obou částí kvízu je nutná podmínka k získání zápočtu. Obě části kvízu budou uzavřeny poslední týden výuky, a to 19.5.2017 v poledne.
 • (13.3.2017): V části Cvičení byla zveřejněna vzorová 1. zápočtová písemka (Pozor, byl upřesněn rozsah témat!).
 • (24.2.2017): Další upřesnění podmínek klasifikace, limit 22 bodů pro získání zápočtu v sobě obsahuje 8 bodů z povinného kvízu.
 • (22.2.2017): V části Hodnocení byly upřesněny podmínky uznávání zápočtů a přidána klauzule o nezaokrouhlování.
 
/mnt/www/courses/BI-LIN/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2017/06/25 11:35 autor: dombedan
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki