Překlady této stránky:

BI-HMI - Historie matematiky a informatiky

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-HMI/ !

Oficiální stránka předmětu

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.,

Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze A 1427

Konzultace dle dohody mailem e-mail: alena.solcova@fit.cvut.cz

-o-o-o-o-o-

Vážené kolegyně a kolegové,

zdravím Vas na počátku letního semestru 2017/2018.

Přednášky z Historie matematiky a informatiky se konají ve čtvrtek od 14:30 hod. do 16 hod. v A135.

Na přednášky navazují jednou za 14 dní dvouhodinová cvičení od 16::15 do 17:45 hod. v místnosti A 1442.

Zde budu uveřejňovat čerstvé novinky. Podrobnosti najdete na stránce http://alenasolcova.cz/vyuka a dále v odkazu HMI.

Do 30. března si vyberte téma seminární práce a návrh odešlete na moji e-mailovou adresu.

Alena Šolcová

Přístup k materiálům

1. přednáška: čtvrtek 22. února

                  Úvod do předmětu. Co je matematika? Co je historie? … Krása v matematice. Terminologické otázky  
                  
                  + cvičení sudé 1. Egyptská numerace a algoritmus pro násobení

2. přednáška: čtvrtek 1. března

                   Technika v antice. Pýthagoras ze Samu, 
                   Archimedův stomachión - Pickova věta a její použití k výpočtu obsahu plochy

3. přednáška: čtvrtek 8. března

                   Eukleidovy Základy - encyklopedie antické matematiky
                   
                   + cvičení sudé 2. Výpočty obsahů dle Picka, řetězové zlomky 

4. přednáška: čtvrtek 15. března

                   Po stopách Eukleidova algoritmu. První použití - Aristarchos ze Samu, Archimédés. 

5. přednáška: čtvrtek 22. března

                   Aplikace Eukleidova algoritmu - v hudbě, astronomii a algebře - Huygens, Bézout, Sturm
                   
                   + cvičení sudé 3. Algoritmy pro aritmetické operace, odmocńování

6. přednáška: čtvrtek 29. března

                   Počítače středověku - Hipparchův astroláb, Raymundus Lullus -> Leonardo da Vinci, 
                   William Schickard, 1623 počítač pro Johanna Keplera

7. přednáška: čtvrtek 5. dubna

                   Matematika v 16. a 17. století
                   Francois Viete, vývoj algebry a symboliky
                   
                   + cvičení sudé 4. použití Napierových hůlek
                   

8. přednáška: čtvrtek 12. dubna

                   Matematika pražského orloje (vlastnosti figurálních čísel)
                   Mechanické počítače 17. stol. - Schickard Pascal, Leibniz
                   Poznámky k 18. a 19. stol. - Jacquardův objev děrných štítků a Charles Babbage, Ada Lovelace 
                   a Herrmann Hollerith
                   

9. přednáška: čtvrtek 19. dubna (Po stopách matematiků Prahou, u Prašné brány na Náměstí Republiky) Bude doplněno a upraveno.

10. přednáška: čtvrtek 26. dubna

11. přednáška: čtvrtek 3. května

12. přednáška: čtvrtek 10. května se nekoná - změna rozvrhu

13. přednáška: čtvrtek 17. května

 
/mnt/www/courses/BI-HMI/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 15:13 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki