Překlady této stránky:

Ukázková semestrálka a jak ji vypracovat pokyny

DEMO Semestrálka

Nová demo semestrálka, ukázka specializace, ukázka lepšího pojmenování atributů atp.

Stará demo semestrálka

Zde je dokument semestrálky vystaven takto proto, abyste si mohli příklad hotové demo semestrálky zobrazit pomocí www prohlížeče, aniž byste pracovali v portálu dbs.fit.cvut.cz.

Pro prohlížení semestrální práce na webu je třeba použít prohlížeč, který obsahuje XSLT procesor. Firefox, Safari, IE, SeaMonkey, Opera v současných nebo lehce starších verzích by měly fungovat. Například Konquerror ale fungovat nebude.

V zobrazené semestrální práci si pomocí tlačítka vlevo nahoře můžete zapnout komentáře. V nich jsou popsány požadavky na obsah práce a také je vysvětlena použitá technologie. Poznámky k technologii můžete směle ignovorovat, vztahují se ke starší verzi semestrální práce, kdy jsme ještě naplno nepoužívali portál DBS

Pokyny

Dokument semestrálky budete od letního semestru roku 2017 povinně tvořit pomocí DBS portálu. Práce v něm na (nejen) semestrálce vám bude podrobně předvedena na jednom z prvních pro-seminářů. Zde tedy pouze toto:

 • pomocí WWW prohlížeče přejděte na DBS portál,
 • přihlaste se tam pomocí svých školních autentizačních údajů,
 • vlevo na horní liště se ujistěte, že máte přepnuto na aktuální semestr,
 • * nastavte si připojení

Postup:

 • Položka horního menu „Připojení“ portálu po přihlášení na adrese dbs.fit.cvut.cz
 • V levém menu “+ Nové připojení“
  • Název připojení: Libovolný
  • Název databáze: username
  • Typ databáze: neměnit
  • Hostname: Neměnit
  • Port: Neměnit
  • Znaková sada: Neměnit
  • Uživatelské jméno: username
  • Heslo: (počáteční systémové heslo - lze je zjistit zde (při autententikaci je třeba školní heslo)
  • Heslo znovu: znovu stejné heslo
  • Doporučujeme nastavit jako výchozí připojení
 • Vytvořit připojení

 • na horní liště klepněte na semestrální práce,
 • vlevo se objeví ve sloupci menu pro jednotlivé úkony při vývoji semestrálky

Jak odevzdávat

Jak odevzdat?

 • na horní liště klepněte na semestrální práce
 • v případě že jste s vyplněním obsahu v části Editor semestrální práce spokojeni klikněte na Zkontrolovat
  • Vyberte iteraci(část odevzdání kterou chcete podrobit kontrole (1 až 3) - zobrazí se požadavky co musíte splnit
  • Zvolte tlačítko zkontrolovat
  • Budete přesměrování na část Odevzdání, zde je třeba cca 1 minutu počkat než se u odevzdání zobrazí ikonka „oka“
  • Kliknutím na ikonku oka zjistíte nedostatky - všechny části, týkající se dané iterace rozklikněte a zkontrolujte jednotlivě!! . Neodevzdávejte bez pečlivé a důkladné kontroly včetně kontroly výstupu scriptů atp.
  • Kliknutím na ikonku šipky dolů si můžete práci zazálohovat
  • Kliknutím na ikonku šipky vpravo se odevzdává - všechny části týkající se dané iterace rozklikněte a zkontrolujte jednotlivě!! . Neodevzdávejte bez pečlivé a důkladné kontroly včetně kontroly výstupu scriptů atp.
   • Tlačítkem uložit odevzdáte učiteli ke kontrole , můžete zanechat i komentář který vyučující uvidí. Odevzdávejte v termínu!!

Dřívější vývoj zdrojového XML textu semestrálky lokálně

Dříve si studenti pro vývoj z domova ve vlastním lokálním adresáři (nebo z adresářů v učebně) vkládali do pracovního adresáře vedle zdrojového dokumentu main.xml také transformační skripty. Pro tento případ si stahovali „lokální variantu semestrálky“ odtud. Po rozbalení staženého adresáře si nějakým editorem upravovali lokální soubor main.xml a kdykoli si ho mohli otevřít přímo ve www prohlížeči (doporučován Firefox), aniž by ho přesouvali do svého webového prostoru na WEBDEV. Tehdy si studenti mohli vybrat main.xml mezi dvěma variantami.

druhá varianta zdrojáku demo semestrálky s odkazem na XSL šablonu, kterou vytvořil svého času student David Myška: Demo semestrálka s odkazem na XSL šablonu Davida Myšky

Tento postup byl pracný a dnes již není potřebný. Semestrálku připravujete pomocí portálu portál DBS.

Portál vám umožňuje si nepovinně kdykoliv dosavadní iteraci semestrálky vygenerovat do dokumentu main.xml a případně vystavit na webdev. My to od vás ale nepožadujeme.

 
/mnt/www/courses/BI-DBS/data/pages/project/example.txt · Poslední úprava: 2018/02/20 22:27 autor: malecold
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki