Překlady této stránky:

BI-AWD - Administrace webového a databázového serveru

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-AWD/ !

Oficiální stránka předmětu

Aktuality

Zkouška z BI-AWD obecně

 • bude probíhat odděleně z části webového serveru a z části databázového serveru
 • pro část webového serveru se hlásíte na normální zkoušku (v KOSu)
 • pro část databázového serveru se hlásíte na zápočtový test (v KOSu)
 • pokud neuspějete v jedné části (webový nebo databázový server), opakujete jen tu část, ve které jste neuspěli
 • zápočet a zkoušku (do KOSu i do indexu) vám zapíše druhý zkoušející v pořadí (až budete mít všechno hotové a bude vám tím pádem vycházet známka)

Zkouška z databázové části

Prakticky vyžaduji, abyste dobře znali následujících 8 témat, u zkoušky z databázové části dostanete jedno z nich náhodně přidělené:

 • PosgreSQL - architektura,konfigurace, správa
 • MySQL - architektura,konfigurace, správa
 • Oracle - architektura,konfigurace, správa
 • Zálohování a obnova DB po ztrátě DB souboru
 • Princip obnovy DB po pádu instnace
 • Zpracování DML příkazu v architektuře DB stroje
 • Zpracování COMMIT a ROLLBACK příkazů v architektuře DB stroje
 • Implmentace ACID (a MVCC) v architektuře DB stroje

Uděláte si na papír přípravu pro diskusi a pak nad vaší přípravou diskutujeme. Já se ptám na věci, které máte v přípravě uvedené, věci, které mi tam chybí a hlavně se snažím zjistit, jestli tomu rozumíte a chápete souvislosti. Vaše snažení pak oboduji v souladu s pravidly.

Rád bych uvedl na pravou míru zejména toto:

 1. Do žurnálu (redolog, WAL) se nezapisují SQL příkazy, které byly zadány v průběhu transakce, ale změnové vektory.
 2. Žurnál není totéž jako UNDO segment (v Oracle).
 3. V průběhu transakce si DB stroj drží staré i nové hodnoty 2x - (db bloky, undo segmenty nebo kopie řádků v db bloku (Oracle / PostgreSQL) a změnový vektor).
 4. do žurnálu se píší změnové vektory, informace o commit, rollback a checkpoint (scn)
 5. změnový vektor obsahuje (typicky) transactionID, rowID, OldData, NewData
 6. Při události checkpoint dochází k synchronizaci obsahu database buffer cache a datových souborů. Vygeneruje se scn (system change number, synchtornizační značka), která se dá do hlavičky každého DB souboru a do žurnálu. Tato synchronizační značka má zásadní význam pro obnovu databáze (recovery).
 7. Obnova databáze (po pádu) se označuje slovem recovery.
 8. Podle toho, k jakému problému došlo rozlišujeme instance recovery a media recovery.
 9. Použití (vystavení) zálohovaných databázových souborů (pro recovery) se označujeme slovem restore.

Přístup k materiálům

 • Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!
 
/mnt/www/courses/BI-AWD/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 15:13 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki