Překlady této stránky:

Výuka angličtiny

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/BI-ANG/ !

Mezi povinné předměty bakalářského studijního programu Informatika patří zkouška z angličtiny, kterou student prokazuje znalost angličtiny na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce. Tento předmět je možné realizovat různými cestami:

  1. student již anglicky umí a může to doložit certifikátem,
  2. student se připravuje s podporou fakulty,
  3. student se připraví sám a jde pouze ke zkoušce.

Pro kombinovanou formu výuky platí stejná pravidla, kontaktní výuka probíhá pouze v pracovní dny, tedy pokud chtějí studenti kombinované formy studovat angličtinu v kurzech pořádaných KJ FA, musí je navštěvovat s presenčními studenty.

Student již anglicky umí a může to doložit certifikátem

Externí certifikát musí být alespoň na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Přehled uznávaných certifikátů splňujících tento požadavek naleznete na http://www.fit.cvut.cz/sites/default/files/STO/uznavaneCertifikaty_0.pdf. Certifikáty uznává proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT na základě písemné žádosti na předepsaném formuláři podaném na studijní oddělení FIT.

Certifikace na FITu

V počátku roku 2014 se stala FIT certifikovaným zkušebním centrem společnosti ETS Global. Pro naše studenty pořádá zpoplatněný test TOEIC® Listening and Reading (za 300,- Kč). Již samotný výsledek testu je z hlediska uznávání absolvování zkoušky z angličtiny ekvivalentní certifikátu TOEIC Listening and Reading. Navíc si student může do dvou let od absolvování testu požádat na STO FIT o vydání oficiálního certifikátu společnosti ETS Global. Certifikát mu bude vydán po úhradě poplatku 1500,- Kč.

Test je možné na rozdíl od zkoušky absolvovat i více než 3 krát.

Student se připravuje s podporou fakulty

Studenti prvního ročníku si zapíší základní kurz angličtiny A0Z, pouze pokud ještě angličtinu nikdy nestudovali, či jsou jejich znalosti na úrovni začátečníků. Za tímto účelem byli osloveni při zápisech, kde jim byla sdělena e-mailová adresa jejich studijní referentky, u které se mohou na tento předmět přihlásit. Studium je hrazeno FITem.

Rozřazení studentů

Rozřazení studentů nejen prvního ročníku podle jejich znalostí si určí studenti sami a angličtinu začnou studovat nejdříve ve druhém semestru. S odhadem znalostí může studentům pomoci testík, který si mohou stáhnout jako zip archiv. Archiv je nutné uložit a rozbalit. Vlastní program se spustí kliknutím na Java program testZAnglictiny.jar, v případě problémů postupujte dle návodu v souboru README.TXT. Po jeho vyplnění dostanete doporučení ke kurzu, který by byl pro Vás vhodný.

Výuku angličtiny zajišťuje pro FIT Kabinet jazyků FA. Student se připravuje v semestrových kurzech zapisovaných od začátečníků (A0Z, A0L) přes mírně pokročilé (A1Z, A1L) až po pokročilé kurzy (A2Z, A2L). Všechny kurzy hradí FIT. Po absolvování kurzů A2Z a A2L může student absolvovat zkoušku, kterou má zapsanou v indexu s kódem BI-ANG.

Student se připraví sám a jde pouze ke zkoušce

Student si zapíše zkoušku BI-ANG1 do indexu a v KOSu se na ni přihlásí.

Aktuality

 
/mnt/www/courses/BI-ANG/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki