Překlady této stránky:

Témata k ústní zkoušce

Základní pojmy

Chomského hierarchie gramatik a jazyků

Deterministický a nedeterministický konečný automat (determinizace, minimalizace)

Realizace automatů

Operace s automaty

Regulární výrazy

Převody mezi RV, KA, RG

Pumping lemma

Myhil-Nerodova věta

Lexikální analyzátor

Bezkontextové gramatiky a jejich transformace

CYK

Zásobníkové automaty

Syntaktický analýza

Překladové gramatiky

Překladové automaty (konečné, zásobníkové, Mealey, Moore)

Kontextové a neomezené jazyky

Turingův stroj

Třídy problémů P, NP, NP-úplný, NP-těžký, nerozhodnutelné problémy, polynomiální redukce

 
/mnt/www/courses/BI-AAG/data/pages/news/temata_k_ustni_zkousce.txt · Poslední úprava: 2017/11/28 11:25 autor: holub
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki