Překlady této stránky:

BI-AAG - Automaty a gramatiky

! EDUX je v read-only režimu. Materiály nově najdete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-AAG/ !

Oficiální stránka předmětu

Aktuality

Uznávání částí zkoušky z minula

V zimním semestru školního roku 2017/2018 se uznávají úspěšně složené části zkoušky v dalším termínu. Pokud tedy student neudělá pouze ústní část zkoušky, v dalším termínu skládá pouze ústní část zkoušky. Upozorňujeme, že na každou zkoušku je nutné se registrovat bez ohledu na to, které části zkoušky skládáte.

2018/01/28 21:37 · holub · 0 Comments

Témata k ústní zkoušce

Základní pojmy

Chomského hierarchie gramatik a jazyků

Deterministický a nedeterministický konečný automat (determinizace, minimalizace)

Realizace automatů

Operace s automaty

Regulární výrazy

Převody mezi RV, KA, RG

Pumping lemma

Myhil-Nerodova věta

Lexikální analyzátor

Bezkontextové gramatiky a jejich transformace

CYK

Zásobníkové automaty

Syntaktický analýza

Překladové gramatiky

Překladové automaty (konečné, zásobníkové, Mealey, Moore)

Kontextové a neomezené jazyky

Turingův stroj

Třídy problémů P, NP, NP-úplný, NP-těžký, nerozhodnutelné problémy, polynomiální redukce

2017/11/28 11:25 · holub · 0 Comments

Informace pro studenty, kteří již v minulých letech získali zápočet z BI-AAG (změna od akademického roku 2017/18)

Student, který ma druhy zapis predmetu a v prvnim zapisu ziskal zapocet, se muze dohodnout s cvicicim na uznani zapoctu. Zadost o uznani zapoctu musí byt podana nejpozdeji do konce 2. tydne semestru. Student tim ziska minimalni počet bodu pro ziskani zapoctu a jakekoli aktivity studenta během semestru nebudou bodovany. Uznání zápočtu není nárokové.

2017/04/12 21:54 · holub · 0 Comments

Záznam přednášek z roku 2012/13

Na následující adrese můžete nalézt nahrávku přednášek ze školního roku 2012/13.

https://avc.fit.cvut.cz/videa/FIT/AAG/2012/

Upozorňujeme, že slajdy se stále vyvíjí a některé části záznamu již nejsou aktuální.

2015/10/06 15:49 · holub · 0 Comments

BI-AAG v anglickém jazyce

Vyzkoušejte si studium v angličtině. Nabízíme studentům absolvovat předmět BI-AAG v anglickém jazyce. Studenti budou navštěvovat přednášky a/nebo cvičení s anglickou paralelkou (BIE-AAG), avšak všechny testy a zkoušku budou absolvovat v češtině v české paralelce. Zájemci, prosím kontaktujte prof. Holuba.

2014/08/19 22:21 · holub · 0 Comments

Odkaz na stav průběhu ústní části zkoušek

Na následující stránce najdete pořadí studentů zkoušených u ústní části aktuálního termínu zkoušky. Statisticky nám vychází, že jednoho studenta zkouší jeden zkoušející cca 7 minut. Z těchto informací můžete odhadnout, kdy asi přijdete na řadu. Pokud přijdete později, nic se neděje, zkoušíme toho, kdo je další na řadě a přítomen. Ve vlastním zájmu radši přijďte dříve. Pokud bychom neměli koho zkoušet, čekáme a zbytečně se prodlužuje doba zkoušení. Pokud je vyzkoušena většina studentů, pak po vyzkoušení posledního přítomného studenta zkoušku ukončujeme a nečekáme na další. (Předpokládáme, že ti, co se nedostavili, zkoušku vzdali.)

https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&key=0An4jueiBjRUhdDR2UFpKc2FGUFNiZGx0YjBoZFVkRFE&output=html&richtext=true

2014/01/07 13:41 · janousej · 0 Comments

Informace pro studenty, kteří již v minulých letech získali zápočet z BI-AAG

Studentům, kteří mají předmět BI-AAG zapsaný podruhé a v minulých letech z něj získali zápočet, se tento zápočet neuznává.

2013/11/11 23:06 · holub · 0 Comments

Přístup k materiálům

  • Pro přístup k materiálům je vyžadováno přihlášení!
 
/mnt/www/courses/BI-AAG/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/10/02 14:23 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki