Překlady této stránky:

Hodnocení

Celkové hodnocení se skládá z bodů získaných v průběhu semestru. Nekoná se žádná zkouška, ani se nepíše žádný test. Zde je celková skladba bodů, které můžete získat:

Cvičící smí, ale není povinen, udělit další body nad rámec celkového součtu 100 bodů za mimořádnou aktivitu nad rámec povinností.

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80-89 velmi dobře
C 70-79 dobře
D 60-69 uspokojivě
E 50-59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně
 
/mnt/www/courses/BI-3DT/data/pages/classification/start.txt · Poslední úprava: 2017/03/06 14:32 autor: hroncmir
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki