Překlady této stránky:

Hodnocení

Celkové hodnocení se skládá z bodů získaných v průběhu semestru. Nekoná se žádná zkouška, ani se nepíše žádný test. Zde je celková skladba bodů, které můžete získat:

  • 40 bodů za semestrální práci
  • 30 bodů za parametrický úkol v OpenSCADu
  • 30 bodů za úlohy na cvičeních

Cvičící smí, ale není povinen, udělit další body nad rámec celkového součtu 100 bodů za mimořádnou aktivitu nad rámec povinností.

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

ZnámkaBodové rozmezíSlovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80-89 velmi dobře
C 70-79 dobře
D 60-69 uspokojivě
E 50-59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně
 
/mnt/www/courses/BI-3DT/data/pages/classification/start.txt · Poslední úprava: 2017/12/11 22:36 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki