Překlady této stránky:

A/V záznam výuky

Z výuky probíhající v posluchárnách v 1. NP Nové budovy ČVUT v Praze může být a je pořizován A/V záznam v případě, že vyučující udělil souhlas fakultě s jehp pořízením. Nijak dále neupravený záznam se objeví na EDUXu v příslušném předmětu na stránce A/V záznam v den následující po jeho pořízení. Záznam se skládá ze dvou souborů, název vždy začíná datem pořízení ve formátu YYYY-MM-DD a pokud obsahuje:

  • people, jedná se o záznam učitele a tabule,
  • content, jedná se o rekonstruovaný RGB signál pro projektor.

Pořízený záznam bude dále zpracováván AVC. Jakmile bude k dispozici zpracovaný záznam, bude neupravený záznam smazán.

Pořizování záznamu po všech stránkách zajišťuje správce budovy - FA ČVUT v Praze.

Zpracování a publikace nahrávek z období 17. 9. 2011 - 20. 11. 2011 je velmi nejistá. Jednak došlo k závadě na instalovaném zařízení v posluchárnách, jednak byl nahrávací systém špatně nastaven.

Streamování pořízeného A/V záznamu není v plánu minimálně do doby, než bude vytvořena finální infrastruktura fakulty - tedy až bude zrekonstruována budova FSv A a bude nová serverovna.

Připomínky k pořízeným záznamům nebo nabídky spolupráce se zpracováním záznamů zasílejte na helpdesk-av@fit.cvut.cz.

 
/mnt/www/edux/data/pages/av/start.txt · Poslední úprava: 2011/11/28 22:40 autor: kadleto2
 
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki